Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV012 Tổ chức cho xem tài sản đấu giá, tổ chức đăng ký ký tham gia đấu giá /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV012 Tổ chức cho xem tài sản đấu giá, tổ chức đăng ký ký tham gia đấu giá / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 46 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề quy trình đấu giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề tổ chức cho xem tài sản đấu giá
Thuật ngữ chủ đề tổ chức tham gia đấu giá tài sản
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014219
00232
0048FC90A69-F58E-46C3-B02E-2640DB1C33CE
005202305051614
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505161437|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV012 Tổ chức cho xem tài sản đấu giá, tổ chức đăng ký ký tham gia đấu giá / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a46 tr ; |c30 cm
650 |aquy trình đấu giá tài sản
650 |atổ chức cho xem tài sản đấu giá
650 |atổ chức tham gia đấu giá tài sản
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào