Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV010 Soạn thảo thông báo đấu giá tài sản và thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV010 Soạn thảo thông báo đấu giá tài sản và thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 46 tr ; 30cm
Thuật ngữ chủ đề niêm yết đấu giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề soạn thảo thông báo đấu giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề thông báo công khai đấu giá tài sản
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014218
00232
0040B5036D7-806B-4941-B894-AFDB109D6485
005202305051600
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505160053|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV010 Soạn thảo thông báo đấu giá tài sản và thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản
260 |c2022
300 |a46 tr ; |c30cm
650 |aniêm yết đấu giá tài sản
650 |asoạn thảo thông báo đấu giá tài sản
650 |athông báo công khai đấu giá tài sản
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào