Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV004 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản công /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV004 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản công / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 18 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề đấu giá tài sản công
Thuật ngữ chủ đề tài sản công
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014217
00232
0043F9302AE-2B99-4794-88A7-4521427AB820
005202305051533
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505153338|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV004 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản công / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a18 tr ; |c30 cm
650 |ađấu giá tài sản công
650 |atài sản công
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào