Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGV.001Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản thi hành án dân sự /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGV.001Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản thi hành án dân sự / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 36 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hồ sơ đấu giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề thi hành án dân sự
Thuật ngữ chủ đề tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014215
00232
0041C722A5A-5FE8-4740-8438-A4D0BD4DADBC
005202305051459
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505145950|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGV.001Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản thi hành án dân sự / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a36 tr ; |c30 cm
650 |ahồ sơ đấu giá tài sản
650 |athi hành án dân sự
650 |atiếp nhận yêu cầu hồ sơ đấu giá tài sản
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào