Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo đấu giá viên
ĐGC.001 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ ấu giá tài sản thi hành án dân sự /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề ĐGC.001 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ ấu giá tài sản thi hành án dân sự / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 36 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề Hồ sơ đấu giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề thi hành án dân sự
Thuật ngữ chủ đề tiếp nhận hồ sơ đấu giá
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014214
00232
004D5ABE67E-911F-41BA-BFD6-9375D230A4B3
005202305051028
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230505102843|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aĐGC.001 Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ ấu giá tài sản thi hành án dân sự / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2022
300 |a36 tr ; |c30 cm
650 |aHồ sơ đấu giá tài sản
650 |athi hành án dân sự
650 |atiếp nhận hồ sơ đấu giá
852 |aThư viện HVTP

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào