Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo luật sư và LSCLCHồ sơ Hình sự
LSHS25 Ngô Đình Hoàng chống người thi hành công vụ /
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LSHS25 Ngô Đình Hoàng chống người thi hành công vụ / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 150 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề chống người thi hành công vụ
Thuật ngữ chủ đề tội chống người thi hành công vụ
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014213
002353
004DE0889CC-727C-4B72-B6B6-FD86849A8491
005202305041658
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230504165931|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLSHS25 Ngô Đình Hoàng chống người thi hành công vụ / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a150 tr ; |c30 cm
650 |achống người thi hành công vụ
650 |atội chống người thi hành công vụ
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào