Hồ sơ tình huốngHồ sơ tình huống đào tạo luật sư và LSCLCHồ sơ Hình sự
LSHS22 Đoàn Văn Tùng và Đào Văn Minh cướp tài sản và cố ý gây thương tích
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề LSHS22 Đoàn Văn Tùng và Đào Văn Minh cướp tài sản và cố ý gây thương tích
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 126 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề cố ý gây thương tích
Thuật ngữ chủ đề cướp tài sản
Thuật ngữ chủ đề tội cướp tài sản
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014212
002353
004864CDBF2-5EE3-4DC7-9D25-0974542FADF1
005202305041640
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230504164103|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLSHS22 Đoàn Văn Tùng và Đào Văn Minh cướp tài sản và cố ý gây thương tích
260 |c2020
300 |a126 tr ; |c30 cm
650 |acố ý gây thương tích
650 |acướp tài sản
650 |atội cướp tài sản
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào