Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tranh chấp yêu cầu chia thừa kế : LS.DS71CLC: NĐ: Nguyễn Thị Mai Hương / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 64 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề chia thừa kế
Thuật ngữ chủ đề tranh chấp yêu cầu chia thừa kế
Thuật ngữ chủ đề yêu cầu chia thừa kế
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014189
002352
00400979512-075F-4A3E-BFC6-A2B613992F9D
005202205181505
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220518150531|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTranh chấp yêu cầu chia thừa kế : |bLS.DS71CLC: NĐ: Nguyễn Thị Mai Hương / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a64 tr ; |c30 cm
650 |achia thừa kế
650 |atranh chấp yêu cầu chia thừa kế
650 |ayêu cầu chia thừa kế
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào