Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : LS.DS65CLC; NĐ Vũ Thương Hải / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 180 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Thuật ngữ chủ đề bồi thường thiệt hại
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014186
002352
0045DA6BF21-BDE1-4971-BA35-30B5B454A973
005202205181410
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220518141017|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aBồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : |bLS.DS65CLC; NĐ Vũ Thương Hải / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a180 tr ; |c30 cm
650 |abồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
650 |abồi thường thiệt hại
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào