Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh : LS.DS61CLC; NĐ: Hồng Tiến / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 46 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề hợp đồng hợp tác kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề hợp tác kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014185
002352
004008C316D-5A1F-4297-9BB9-7DAA95508EA3
005202205171626
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220517162659|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh : |bLS.DS61CLC; NĐ: Hồng Tiến / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a46 tr ; |c30 cm
650 |ahợp đồng hợp tác kinh doanh
650 |ahợp tác kinh doanh
650 |atranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào