Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tranh chấp thừa kế : LS.DS52CLC; NĐ: Nguyễn Thị Thanh Hà / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 40 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề thừa kế
Thuật ngữ chủ đề tranh chấp thừa kế
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014183
002352
004C4FF25CF-5291-42AB-A1EA-A1DA64BE32EE
005202205171600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220517160054|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTranh chấp thừa kế : |bLS.DS52CLC; NĐ: Nguyễn Thị Thanh Hà / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a40 tr ; |c30 cm
650 |athừa kế
650 |atranh chấp thừa kế
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào