Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Tranh chấp thừa kế : LS.DS49CLC, NKK: Nghiêm Thị Thảo / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 30 tr ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề Thừa kế
Thuật ngữ chủ đề tranh chấp thừa kế
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014182
002352
004C7934EA3-2281-469C-A368-345BFB715455
005202205171543
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220517154351|zphuongpt
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aTranh chấp thừa kế : |bLS.DS49CLC, NKK: Nghiêm Thị Thảo / |cHọc viện Tư pháp
260 |c2020
300 |a30 tr ; |c30 cm
650 |aThừa kế
650 |atranh chấp thừa kế
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào