Sách giáo trình
Giáo trình kỹ năng mềm trong nghề luật /
Tác giả CN Lê Thị Thúy Nga
Nhan đề Giáo trình kỹ năng mềm trong nghề luật / TS. Lê Thị Thúy Nga
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 452 ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề nghề luật
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng mềm trong nghề luật
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng mềm
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014095
0022
0046690A6E5-2E24-4708-80C9-6156323C4BA7
005202204151545
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220415154532|bphuongpt|y20220415151430|zphuongpt
100 |aLê Thị Thúy Nga
245 |aGiáo trình kỹ năng mềm trong nghề luật / |cTS. Lê Thị Thúy Nga
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a452 ; |c24 cm
650 |anghề luật
650 |akỹ năng mềm trong nghề luật
650 |akỹ năng mềm
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkynangmemtrongngheluat/bìakỹnangmemthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào