Sách giáo trình
Giáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư /
Tác giả CN Ngô Ngọc Vân
Nhan đề Giáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư / TS. Ngô Ngọc Vân
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 384 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật sư và nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề nghề luật sư
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014091
0022
004E8E66C17-8E01-4DAB-B4A8-9198A4D1D8DD
005202204151030
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220415103034|bphuongpt|y20220415100333|zphuongpt
100 |aNgô Ngọc Vân
245 |aGiáo trình Luật sư và đạo đức nghề luật sư / |cTS. Ngô Ngọc Vân
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a384 Tr ; |c24 cm
650 |aLuật sư và nghề luật sư
650 |anghề luật sư
650 |aĐạo đức luật sư
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtlsvaddngheluatsu/bialuatsuvaddlsthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào