Sách giáo trình
Giáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự /
Tác giả CN Lê Thu Hà
Nhan đề Giáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / Lê Thu Hà (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 600 Tr ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
Thuật ngữ chủ đề kỹ năng cơ bản giải quyết vụ việc dân sự
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0014069
0022
004DC30172A-22E8-43C6-AF51-836D51F3D904
005202204061608
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220406160851|bphuongpt|c20220406154634|dphuongpt|y20220406153141|zphuongpt
100 |aLê Thu Hà
245 |aGiáo trình kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự / |cLê Thu Hà (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2020
300 |a600 Tr ; |c24 cm
650 |akỹ năng giải quyết vụ việc dân sự
650 |akỹ năng cơ bản giải quyết vụ việc dân sự
852 |aThư viện HVTP
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkncbcualsgiaiquyetvuviecds/bìakncbdsthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào