Sách tham khảo
346/DC
Pháp lý trong kinh doanh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Lộc
Nhan đề Pháp lý trong kinh doanh : tập 5 Hội nhập lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
Thông tin xuất bản HCM:. : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 219 tr ; 20 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Luật chơi toàn cầu; 2- Chọn mô hình, chọn lối đi; 3- Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 4- Người Việt đầu tư ra nước ngoài; 5- Những lối đi mới; 6- Liên minh kinh tế; 7- Thương mại quốc tế; 8- Thách thức hội nhập; 9- Mặt trái của thời hội nhập; 10 - Đổi mới sáng tạo và startup
Từ khóa tự do kinh doanh
Từ khóa tự do doanh nghiệp
Từ khóa tự do hội nhập
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(12): PD11306-17
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013947
0021
00468274C14-A125-42A8-8477-062B82068AED
005202011111044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201111104250|bphuongpt|c20201111104228|dphuongpt|y20201111104118|zphuongpt
082 |b346/DC
100 |aNguyễn Văn Lộc
245 |aPháp lý trong kinh doanh : |btập 5 Hội nhập lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
260 |aHCM:. : |bThế giới, |c2020
300 |a219 tr ; |c20 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- Luật chơi toàn cầu; 2- Chọn mô hình, chọn lối đi; 3- Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 4- Người Việt đầu tư ra nước ngoài; 5- Những lối đi mới; 6- Liên minh kinh tế; 7- Thương mại quốc tế; 8- Thách thức hội nhập; 9- Mặt trái của thời hội nhập; 10 - Đổi mới sáng tạo và startup
653|akinh doanh
653|adoanh nghiệp
653|ahội nhập
852|aHVTP|bPhòng đọc|j(12): PD11306-17
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11306 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 1
2 PD11307 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 2
3 PD11308 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 3
4 PD11309 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 4
5 PD11310 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 5
6 PD11311 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 6
7 PD11312 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 7
8 PD11313 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 8
9 PD11314 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 9
10 PD11315 Phòng đọc 346/DC Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào