Sách tham khảo
340 340/dc
Không gian tinh thần :
DDC 340
Tác giả CN Nguyễn Trần Bạt
Nhan đề Không gian tinh thần : Đối thoại
Thông tin xuất bản H.:, 2019
Mô tả vật lý 399 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 24 cuộc đối thoại của Nguyễn Trần Bạt về các vấn đề: Không gian tinh thần; Hạnh phúc, thịnh vượng; Trạng thái nô lệ hiện đại; Phản biện xã hộivăn hóa là kết quả của sự chung số ; văn hóa là sự phát triển, độc lập dân tộ, một phổ quát văn hóa; trung tâm của triết học là con người; tri túc; thế giới đang được tháo ra để lắp lại; nhà chính trị phải biết giấu mình; thượng đỉnh mỹ triều sự gặp giỡ để giải quyết bài toán của lịch sử
Từ khóa tự do đối thoại
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11218-27
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013939
0021
0041C875B91-36A8-4DC4-9E78-74381F95B03C
005202011051547
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201105154626|bphuongpt|y20201105154140|zphuongpt
082 |a340|b340/dc
100 |aNguyễn Trần Bạt
245 |aKhông gian tinh thần : |bĐối thoại
260 |bH.:, |c2019
300 |a399 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 24 cuộc đối thoại của Nguyễn Trần Bạt về các vấn đề: Không gian tinh thần; Hạnh phúc, thịnh vượng; Trạng thái nô lệ hiện đại; Phản biện xã hộivăn hóa là kết quả của sự chung số ; văn hóa là sự phát triển, độc lập dân tộ, một phổ quát văn hóa; trung tâm của triết học là con người; tri túc; thế giới đang được tháo ra để lắp lại; nhà chính trị phải biết giấu mình; thượng đỉnh mỹ triều sự gặp giỡ để giải quyết bài toán của lịch sử
653|ađối thoại
852 |aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11218-27
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11218 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 1
2 PD11219 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 2
3 PD11220 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 3
4 PD11221 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 4
5 PD11222 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 5
6 PD11223 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 6
7 PD11224 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 7
8 PD11225 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 8
9 PD11226 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 9
10 PD11227 Phòng đọc 340 340/dc Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào