Sách tham khảo
346 346/dc
Pháp lý M&A căn bản
DDC 346
Tác giả CN Trương Hữu Ngữ
Nhan đề Pháp lý M&A căn bản
Thông tin xuất bản H.:Công Thương, 2019
Mô tả vật lý 268 tr ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- căn bản về M&A; 2- Thỏa thuận trước khi giao kết hợp đồng chính thức; 3- Cơ cấu giao dịch; 4- Soát xét pháp lý; 5- Sơ lược về hợp đồng mua bán cổ phần; 6- Chi tiết về điều khoản phân bổ rủi ro; 7- Hoàn tất và sau hoàn tất; 8- Thỏa thuận cổ đông và điều lệ; 9 - một số vấn đề khác
Từ khóa tự do sát nhập
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(30): PD11178-207
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013937
0021
004A8A55D6E-04F1-4789-AB4E-4BFC1892CABF
005202011051550
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201105154927|bphuongpt|y20201105151111|zphuongpt
082 |a346|b346/dc
100 |aTrương Hữu Ngữ
245 |aPháp lý M&A căn bản
260 |aH.:|bCông Thương, |c2019
300 |a268 tr ; |c24 cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- căn bản về M&A; 2- Thỏa thuận trước khi giao kết hợp đồng chính thức; 3- Cơ cấu giao dịch; 4- Soát xét pháp lý; 5- Sơ lược về hợp đồng mua bán cổ phần; 6- Chi tiết về điều khoản phân bổ rủi ro; 7- Hoàn tất và sau hoàn tất; 8- Thỏa thuận cổ đông và điều lệ; 9 - một số vấn đề khác
653|asát nhập
852 |aHVTP|bPhòng đọc|j(30): PD11178-207
890|a30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11178 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 1
2 PD11179 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 2
3 PD11180 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 3
4 PD11181 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 4
5 PD11182 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 5
6 PD11183 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 6
7 PD11184 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 7
8 PD11185 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 8
9 PD11186 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 9
10 PD11187 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào