Sách tham khảo
346 346/dc
Luận giải luật doanh nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) :
DDC 346
Tác giả CN Trương Thanh Đức
Nhan đề Luận giải luật doanh nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) : Tái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung) / Luật sư
Thông tin xuất bản H.:Chính trị quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 495 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: I- Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh; II- Ngành, nghề đầu tư và tự do kinh doanh; III- Đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp; IV- Vốn và tài sản doanh nghiệp; V- Quản trị doanh nghiệp theo luật; VI- Giao dịch va giấy tờ của doanh nghiệp; VII- Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp
Từ khóa tự do luật doanh nghiệp
Địa chỉ HVTPPhòng đọc(10): PD11168-77
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013936
0021
004C1221650-84B2-4880-8E90-870112C71FF5
005202011051549
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201105154800|bphuongpt|y20201105145459|zphuongpt
082 |a346|b346/dc
100 |aTrương Thanh Đức
245 |aLuận giải luật doanh nghiệp (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp) : |bTái bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung) / |cLuật sư
260 |aH.:|bChính trị quốc gia, |c2018
300 |a495 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 7 chương: I- Luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh; II- Ngành, nghề đầu tư và tự do kinh doanh; III- Đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp; IV- Vốn và tài sản doanh nghiệp; V- Quản trị doanh nghiệp theo luật; VI- Giao dịch va giấy tờ của doanh nghiệp; VII- Cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp
653|aluật doanh nghiệp
852 |aHVTP|bPhòng đọc|j(10): PD11168-77
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD11168 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 1
2 PD11169 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 2
3 PD11170 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 3
4 PD11171 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 4
5 PD11172 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 5
6 PD11173 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 6
7 PD11174 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 7
8 PD11175 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 8
9 PD11176 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 9
10 PD11177 Phòng đọc 346 346/dc Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào