Sách giáo trình
346 346/dc
Giáo trình luật biển Quốc tế /
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Tác giả CN Hà Thanh Hòa
Tác giả CN Hoàng Ly Anh
Tác giả CN Lê Anh Đào
Tác giả CN Mạc Thị Hoài Thương
Tác giả CN Phạm Hồng Hạnh
Nhan đề Giáo trình luật biển Quốc tế / TS. Nguyễn Thị Kim Ngân; TS. Nguyễn Toàn Thắng
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 415 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương: 1- Lý luận chung về luật biển Quốc tế; 2- Đường cơ sở trong luật biển Quốc tế; 3- Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia; 4- Các vùng biểnthuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia; 5- Cac vùng biển ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia; 6- Các vùng biển đặc thù; 7- phân định biển giữa các quốc gia đối diện hoặc liền kề; 8- Khai thác chung trên các vùng biên; 9- Bảo vệ môi trường biển; 10- Nghiên cứu khoa học biển; 11- Giải quyết tranh chấp trên biển
Từ khóa tự do Luật biển
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thuận
Tác giả(bs) CN Chu Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Yến
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM46162-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013935
0022
004E2BE7EE0-2BCA-41C8-96E7-8BEE7AB50D9E
005202007301036
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200730103636|bphuongpt|y20200730103405|zphuongpt
082 |a346|b346/dc
100 |aNguyễn Thị Kim Ngân
100|aHà Thanh Hòa
100|aHoàng Ly Anh
100|aLê Anh Đào
100|aMạc Thị Hoài Thương
100|aPhạm Hồng Hạnh
245 |aGiáo trình luật biển Quốc tế / |cTS. Nguyễn Thị Kim Ngân; TS. Nguyễn Toàn Thắng
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2019
300 |a415 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chương: 1- Lý luận chung về luật biển Quốc tế; 2- Đường cơ sở trong luật biển Quốc tế; 3- Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia; 4- Các vùng biểnthuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia; 5- Cac vùng biển ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia; 6- Các vùng biển đặc thù; 7- phân định biển giữa các quốc gia đối diện hoặc liền kề; 8- Khai thác chung trên các vùng biên; 9- Bảo vệ môi trường biển; 10- Nghiên cứu khoa học biển; 11- Giải quyết tranh chấp trên biển
653|aLuật biển
700 |aNguyễn Thị Thuận
700 |aChu Mạnh Hùng
700 |aNguyễn Thị Hồng Yến
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM46162-71
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM46162 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 1
2 PM46163 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 2
3 PM46164 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 3
4 PM46165 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 4
5 PM46166 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 5
6 PM46167 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 6
7 PM46168 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 7
8 PM46169 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 8
9 PM46170 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 9
10 PM46171 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào