Sách giáo trình
346 346/dc
Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế /
DDC 346
Tác giả CN Trương Thị Thúy Quỳnh
Nhan đề Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế / TS. Trương Thị Thúy Quỳnh
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 440tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 1- Những vẫn đề chung về quan hệ chính quốc tế; 2- Quan hệ về thương mại quốc tế; 3- Quan hệ đầu tư quốc tế; 4- Di chuyển quốc tế về lao động; 5- Quan hệ tài chính- tiền tệ quốc tế; 6- Hội nhập kinh tế Quốc tế.
Từ khóa tự do kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Đinh Mạnh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Trung
Tác giả(bs) CN Trần Quang Thắng
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM46152-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013934
0022
004714B2EFB-9157-40D0-9B52-831EDF066BA0
005202007301023
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200730102304|bphuongpt|y20200730102215|zphuongpt
082 |a346|b346/dc
100 |aTrương Thị Thúy Quỳnh
245 |aGiáo trình quan hệ kinh tế quốc tế / |cTS. Trương Thị Thúy Quỳnh
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a440tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 6 chương: 1- Những vẫn đề chung về quan hệ chính quốc tế; 2- Quan hệ về thương mại quốc tế; 3- Quan hệ đầu tư quốc tế; 4- Di chuyển quốc tế về lao động; 5- Quan hệ tài chính- tiền tệ quốc tế; 6- Hội nhập kinh tế Quốc tế.
653|akinh tế quốc tế
700 |aĐinh Mạnh Tuấn
700 |aNguyễn Xuân Trung
700 |aTrần Quang Thắng
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM46152-61
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM46152 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 1
2 PM46153 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 2
3 PM46154 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 3
4 PM46155 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 4
5 PM46156 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 5
6 PM46157 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 6
7 PM46158 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 7
8 PM46159 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 8
9 PM46160 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 9
10 PM46161 Phòng mượn 346 346/dc Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào