Sách giáo trình
342 342/dc
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam :
DDC 342
Tác giả CN Thái Vĩnh Thắng
Tác giả CN Lê Hữu Thể
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương
Tác giả CN Nguyễn Văn Thái
Tác giả CN Phạm Thị Tình
Tác giả CN Lưu Trung Thành
Tác giả CN Phạm Đức Bảo
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam : (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) / GS. TS Thái Vĩnh Thắng
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 679 tr ; 22cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 17 chương: 1- Những khái niệm cơ bản về hiến pháp; 2- Những vấn đề cơ bản về hiến pháp; 3- sự ra đời và phát triển của nền Hiến pháp VN; 4- chế độ chính trị; 5- Quốc tịch Việt Nam; 6- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 7- chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; 8- chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia; 9- Chế độ bầu cử; 10- Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Niệt Nam; 11- Quốc hội; 12 - chủ tịch nước; 13 chính phủ; 14 - tòa án nhân dân; 15- Viện kiểm sát nhân dân; 16- chính quyền địa phương; 17- các cơ quan hiến định độc lập ở VN, hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước
Từ khóa tự do luật hiến pháp
Tác giả(bs) CN Lê Minh Tâm
Tác giả(bs) CN Phạm Quý Tỵ
Tác giả(bs) CN Tô Văn Hòa
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM46142-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013933
0022
004BFA15152-F443-47FF-8E84-4DD8390F5C8F
005202007301008
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200730100840|bphuongpt|c20200730100759|dphuongpt|y20200730100505|zphuongpt
082 |a342|b342/dc
100 |aThái Vĩnh Thắng
100|aLê Hữu Thể
100|aNguyễn Thị Phương
100|aNguyễn Văn Thái
100|aPhạm Thị Tình
100|aLưu Trung Thành
100|aPhạm Đức Bảo
245 |aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam : |b(tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) / |cGS. TS Thái Vĩnh Thắng
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2019
300 |a679 tr ; |c22cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 17 chương: 1- Những khái niệm cơ bản về hiến pháp; 2- Những vấn đề cơ bản về hiến pháp; 3- sự ra đời và phát triển của nền Hiến pháp VN; 4- chế độ chính trị; 5- Quốc tịch Việt Nam; 6- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 7- chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; 8- chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia; 9- Chế độ bầu cử; 10- Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Niệt Nam; 11- Quốc hội; 12 - chủ tịch nước; 13 chính phủ; 14 - tòa án nhân dân; 15- Viện kiểm sát nhân dân; 16- chính quyền địa phương; 17- các cơ quan hiến định độc lập ở VN, hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước
653|aluật hiến pháp
700 |aLê Minh Tâm
700 |aPhạm Quý Tỵ
700 |aTô Văn Hòa
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM46142-51
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM46142 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 1
2 PM46143 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 2
3 PM46144 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 3
4 PM46145 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 4
5 PM46146 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 5
6 PM46147 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 6
7 PM46148 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 7
8 PM46149 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 8
9 PM46150 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 9
10 PM46151 Phòng mượn 342 342/dc Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào