Sách giáo trình
364 364/dc
Giáo trình luật hình sự Việt Nam- Phần các tội phạm (quyển 2) /
DDC 364
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Tác giả CN Trần Văn Độ
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt Nam- Phần các tội phạm (quyển 2) / Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa
Lần xuất bản lần thứ 21
Thông tin xuất bản H:. : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 404 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách đến chương thứ 14: 8- Các tội phạm về ma túy; 9- các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; 10- Các tội phạm trật tự quản lý hành chính; 11- Các tội phạm về chức vụ; 12- các tội phạm về hoạt động tư pháp; 13- Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; 14- Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
Từ khóa tự do pháp luật hình sự
Tác giả(bs) CN Lê Thị Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM46132-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013932
0022
004141CE8C9-0D29-4870-8501-CD9C566321E2
005202007300951
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200730095051|bphuongpt|y20200730093746|zphuongpt
082 |a364|b364/dc
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
100|aTrần Văn Độ
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt Nam- Phần các tội phạm (quyển 2) / |cGiáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa
250 |alần thứ 21
260 |aH:. : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a404 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách đến chương thứ 14: 8- Các tội phạm về ma túy; 9- các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; 10- Các tội phạm trật tự quản lý hành chính; 11- Các tội phạm về chức vụ; 12- các tội phạm về hoạt động tư pháp; 13- Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; 14- Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
653|apháp luật hình sự
700 |aLê Thị Sơn
700 |aNguyễn Văn Hương
852 |aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM46132-41
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM46132 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 1
2 PM46133 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 2
3 PM46134 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 3
4 PM46135 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 4
5 PM46136 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 5
6 PM46137 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 6
7 PM46138 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 7
8 PM46139 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 8
9 PM46140 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 9
10 PM46141 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào