Sách giáo trình
345 345/dc
Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự :
DDC 345
Tác giả CN Mai Thế bày, Nguyễn Mai Bộ, Hoàng Ngọc cẩn, Nguyễn Kim Chi, Quách Công Chính, Cao Thị Ngọc Hà, Nguyễn Đức Hạnh, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Lộc, Quách Đình Lực, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Tống Thị Thanh Thanh, Hoàng Anh Tuyên, Phạm Minh Tuyên, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Ngô Thị Ngọc Vân
Tác giả CN Lê Thị Thúy Nga
Tác giả CN Ngô Thị Ngọc Vân
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự : (Phần đào tạo tự chọn) / TS. Lê Thị Thúy Nga, ThS. NgôThị Ngọc Vân
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 459tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; 2- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên liên quan đến hoạt động giám định; 3- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về tội phạm xâm phạm tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm, danh dự của con người; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về tội phạm xâm phạm sở hữu; 5- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về ma túy; 6- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về chức vụ; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về các tội xâm phạm an toàn giao thông; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 9- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ hình sự có yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do pháp luật hình sự
Từ khóa tự do Thẩm phán giải quyêt vụ án hình sự
Từ khóa tự do Kiểm sát viên giải quyết vụ án hình sự
Từ khóa tự do luật sư giải quyết vụ án hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(50): PM45932-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013931
0022
004C395774A-DC5A-41CC-B7F9-AF72D3DA6F59
005202005130837
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200513083801|bbacdv123|c20200513083734|dbacdv123|y20200512112242|zphuongpt
082 |a345|b345/dc
100 |aMai Thế bày, Nguyễn Mai Bộ, Hoàng Ngọc cẩn, Nguyễn Kim Chi, Quách Công Chính, Cao Thị Ngọc Hà, Nguyễn Đức Hạnh, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Lộc, Quách Đình Lực, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Thanh Mai, Lê Thị Thúy Nga, Tống Thị Thanh Thanh, Hoàng Anh Tuyên, Phạm Minh Tuyên, Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Ngô Thị Ngọc Vân
100|aLê Thị Thúy Nga
100|aNgô Thị Ngọc Vân
245 |aGiáo trình kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự : |b(Phần đào tạo tự chọn) / |cTS. Lê Thị Thúy Nga, ThS. NgôThị Ngọc Vân
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a459tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 9 chương: 1- Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; 2- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên liên quan đến hoạt động giám định; 3- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về tội phạm xâm phạm tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm, danh dự của con người; 4- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về tội phạm xâm phạm sở hữu; 5- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về ma túy; 6- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về chức vụ; 7- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về các tội xâm phạm an toàn giao thông; 8- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 9- Kỹ năng của Thẩm phán, Luật sư, Kiểm sát viên trong giải quyết vụ hình sự có yếu tố nước ngoài
653|apháp luật hình sự
653|aThẩm phán giải quyêt vụ án hình sự
653|aKiểm sát viên giải quyết vụ án hình sự
653|aluật sư giải quyết vụ án hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(50): PM45932-81
890|a50|b31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45932 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 1
2 PM45933 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 2
3 PM45934 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 3
4 PM45935 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 4
5 PM45936 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 5
6 PM45937 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 6
7 PM45938 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 7
8 PM45939 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 8
9 PM45940 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 9
10 PM45941 Phòng mượn 345 345/dc Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào