Sách giáo trình
345 345/dc
Giáo trình kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự:
DDC 345
Tác giả CN Nguyễn Thanh Mai
Tác giả TT Nguyễn Thanh Mai, Chu Mạnh Cường, Đỗ Thị Thu Trang, Quách Công Chính, Nguyễn Đức Mai, Lê Ngọc Hà, Hoàng Trọng Lực, Quách Đình Lực, Hoàng Văn Hướng, Lê Việt Vùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Trường Thiệp
Nhan đề Giáo trình kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự: (Phần đào tạo tự chọn) / TS. Nguyễn Thanh Mai, ThS. NCS. Nguyễn Trường Thiệp
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 759 tr ; 24cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 12 chương: 1- Kỹ năng xác định tâm lý người bị buộc tội và bị hại; 2- Kỹ năng phát hiện, thu thập phân tích, đánh giá và sử dụng dấu vết hình sự; 3- Kỹ năng của Luật sư trong phân tích, đánh giá và sử dụng tài liệu khám nghiệm hiện trường, khám tử thi vụ án hình sự; 4-Kỹ năng phân tích, đánh giá và sử dụng kết luận giám định tư pháp, định giá tài sản trong vụ án hình sự; Kỹ năng tư vấn của Luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự; 6- Kỹ năng tham gia giải quyết vụa ns về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; 7- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án các tội xâm phạm sở hữu; 8- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 9- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm ma túy; 10- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm án toàn công cộng, trật tự công cộng; 11- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm chức vụ; 12- kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự về bạo lực gia đình; 13- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài; 14- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án pháp nhân thương mại phạm tội
Từ khóa tự do bộ luật hình sự
Từ khóa tự do án hình sự
Từ khóa tự do kỹ năng giải quyết án hình sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(100): PM45832-931
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013930
0022
004C4138AC1-A790-40A4-B2FB-9E543847010F
005202204081116
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220408111655|bphuongpt|c20220408103335|dphuongpt|y20200512104630|zphuongpt
082 |a345|b345/dc
100 |aNguyễn Thanh Mai
110|aNguyễn Thanh Mai, Chu Mạnh Cường, Đỗ Thị Thu Trang, Quách Công Chính, Nguyễn Đức Mai, Lê Ngọc Hà, Hoàng Trọng Lực, Quách Đình Lực, Hoàng Văn Hướng, Lê Việt Vùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Trường Thiệp
245 |aGiáo trình kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự: |b(Phần đào tạo tự chọn) / |cTS. Nguyễn Thanh Mai, ThS. NCS. Nguyễn Trường Thiệp
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2020
300 |a759 tr ; |c24cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 12 chương: 1- Kỹ năng xác định tâm lý người bị buộc tội và bị hại; 2- Kỹ năng phát hiện, thu thập phân tích, đánh giá và sử dụng dấu vết hình sự; 3- Kỹ năng của Luật sư trong phân tích, đánh giá và sử dụng tài liệu khám nghiệm hiện trường, khám tử thi vụ án hình sự; 4-Kỹ năng phân tích, đánh giá và sử dụng kết luận giám định tư pháp, định giá tài sản trong vụ án hình sự; Kỹ năng tư vấn của Luật sư khi tham gia giải quyết vụ án hình sự; 6- Kỹ năng tham gia giải quyết vụa ns về các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; 7- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án các tội xâm phạm sở hữu; 8- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 9- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm ma túy; 10- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm án toàn công cộng, trật tự công cộng; 11- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án về các tội phạm chức vụ; 12- kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự về bạo lực gia đình; 13- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài; 14- Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án pháp nhân thương mại phạm tội
653|abộ luật hình sự
653|aán hình sự
653|akỹ năng giải quyết án hình sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(100): PM45832-931
8561|uhttp://thuvien.hocvientuphap.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/gtkynangcualuatsukhithamgiagqcvahsphantuchon/biahscsthumbimage.jpg
890|a100|b169|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45832 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 1
2 PM45833 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 2
3 PM45834 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 3
4 PM45835 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 4
5 PM45836 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 5
6 PM45837 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 6
7 PM45838 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 7
8 PM45839 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 8
9 PM45840 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 9
10 PM45841 Phòng mượn 345 345/dc Sách tham khảo 10 Hạn trả:15-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10