Sách giáo trình
347
Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam /
DDC 347
Tác giả CN Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền
Tác giả TT nguyễn Triều Dương; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Anh Tuấn
Nhan đề Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam / TS. Nguyễn Công Bình; Bùi Thị Huyền
Thông tin xuất bản H:. : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 398 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn schs gồm 7 chương- 1- Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thi hành án dân sự VN; 2- cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; 3- Thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; 4- thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể; 5- biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; 6- miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước đẻ thi hành án, phí và chi phí thi hành án dân sự ; 7- khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm về thi hàn án dân sự
Từ khóa tự do thi hành án dân sự
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45552-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013901
0022
00408C3E33B-D05F-4631-AE23-5F030D89B602
005201903291024
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329102332|bphuongpt|y20190329102121|zphuongpt
082 |a347
100 |aNguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền
110|anguyễn Triều Dương; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Anh Tuấn
245 |aGiáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam / |cTS. Nguyễn Công Bình; Bùi Thị Huyền
260 |aH:. : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a398 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn schs gồm 7 chương- 1- Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thi hành án dân sự VN; 2- cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; 3- Thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; 4- thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể; 5- biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; 6- miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước đẻ thi hành án, phí và chi phí thi hành án dân sự ; 7- khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm về thi hàn án dân sự
653|athi hành án dân sự
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45552-61
890|a10|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45552 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 1
2 PM45553 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 2
3 PM45554 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 3
4 PM45555 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 4
5 PM45556 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 5
6 PM45557 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 6
7 PM45558 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 7
8 PM45559 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 8
9 PM45560 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 9 Hạn trả:06-07-2020
10 PM45561 Phòng mượn 347 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào