Sách giáo trình
340
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam /
DDC 340
Tác giả CN Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga
Nhan đề Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / GS.TS Lê Minh Tâm, ThS Vũ Thị Nga
Thông tin xuất bản H:. : Công an nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 539 tr
Tóm tắt cuốn sách gồm 5 phần chính; 1- Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở VN- nhà nước văn lang âu lạc; 2- nhà nước pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến trung quốc; 3- nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam; 4- chính quyền và luật lệ thời pháp thuộc; 5- nhà nước và pháp luật từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay
Từ khóa tự do lịch sử nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN hà Thị Lan Phương
Tác giả(bs) CN Phạm Điềm
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Yến
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45542-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013900
0022
0045FBF6B45-DEF1-4D1B-8B8B-868DDEAEDA98
005201903291012
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190329101142|bphuongpt|y20190329101105|zphuongpt
082 |a340
100 |aLê Minh Tâm, Vũ Thị Nga
245 |aGiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / |cGS.TS Lê Minh Tâm, ThS Vũ Thị Nga
260 |aH:. : |bCông an nhân dân, |c2017
300 |a539 tr
520 |a cuốn sách gồm 5 phần chính; 1- Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở VN- nhà nước văn lang âu lạc; 2- nhà nước pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến trung quốc; 3- nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam; 4- chính quyền và luật lệ thời pháp thuộc; 5- nhà nước và pháp luật từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay
653|alịch sử nhà nước và pháp luật
700 |ahà Thị Lan Phương
700 |aPhạm Điềm
700 |aVũ Thị Yến
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45542-51
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45542 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 1
2 PM45543 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 2
3 PM45544 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 3
4 PM45545 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 4
5 PM45546 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 5
6 PM45547 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 6
7 PM45548 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 7
8 PM45549 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 8
9 PM45550 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 9
10 PM45551 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào