Sách giáo trình
364
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam :
DDC 364
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa
Nhan đề Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm- quyển 1 / GS. TS Nguyễn Ngọc Hòa
Lần xuất bản lần thứ 21
Thông tin xuất bản H:. : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 470tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 7 chương; 1- các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 2- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; 3- các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; 4- các tộ xâm phạm sở hữu; 5, các tộ xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; 6- các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 7- Các tội xâm phạm về môi trường
Từ khóa tự do pháp luật hình sự
Tác giả(bs) CN lê Thị Sơn
Tác giả(bs) CN Dương Tuyết Miên
Tác giả(bs) CN Phạm Bích Học
Tác giả(bs) CN Trương Quang Vinh
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45532-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013899
0022
004F708174A-D633-47BF-B863-87DB63A7F4FB
005201903290949
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329094851|bphuongpt|y20190329094746|zphuongpt
082 |a364
100 |aNguyễn Ngọc Hòa
245 |aGiáo trình Luật hình sự Việt Nam : |bPhần các tội phạm- quyển 1 / |cGS. TS Nguyễn Ngọc Hòa
250 |alần thứ 21
260 |aH:. : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a470tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 7 chương; 1- các tội xâm phạm an ninh quốc gia; 2- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; 3- các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; 4- các tộ xâm phạm sở hữu; 5, các tộ xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; 6- các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 7- Các tội xâm phạm về môi trường
653|apháp luật hình sự
700 |alê Thị Sơn
700 |aDương Tuyết Miên
700 |aPhạm Bích Học
700|aTrương Quang Vinh
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45532-41
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45532 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 1
2 PM45533 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 2
3 PM45534 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 3
4 PM45535 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 4
5 PM45536 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 5
6 PM45537 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 6
7 PM45538 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 7
8 PM45539 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 8
9 PM45540 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 9
10 PM45541 Phòng mượn 364 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào