Sách giáo trình
Giáo trình luật thương mại Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Giáo trình luật thương mại Việt Nam : tập 2 ( Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / PGS. TS Nguyễn Văn Tý, TS Nguyễn Thị Dung
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 391 tr ; 21cm
Tóm tắt giáo trình luật thương mại VN gồm 2 tập với 23 chương được kết cấu theo 5 phần lớn, Tập 2 là phần thứ 4 và 5: gồm hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; 5- Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án
Từ khóa tự do pháp luật thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Vân Anh;
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bảo Ánh
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Lan Anh;
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45512-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013898
0022
0044450EE71-D4C0-412F-9395-850587947AE0
005201903290930
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329092951|bphuongpt|y20190329092722|zphuongpt
100 |a Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Thị Dung
245 |aGiáo trình luật thương mại Việt Nam : |btập 2 ( Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / |cPGS. TS Nguyễn Văn Tý, TS Nguyễn Thị Dung
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2018
300 |a391 tr ; |c21cm
520 |agiáo trình luật thương mại VN gồm 2 tập với 23 chương được kết cấu theo 5 phần lớn, Tập 2 là phần thứ 4 và 5: gồm hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; 5- Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án
653|apháp luật thương mại
700 |aNguyễn Thị Vân Anh;
700 |aTrần Thị Bảo Ánh
700 |aVũ Thị Lan Anh;
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45512-21
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45512 Phòng mượn Sách giáo trình 1
2 PM45513 Phòng mượn Sách giáo trình 2 Hạn trả:13-08-2020
3 PM45514 Phòng mượn Sách giáo trình 3
4 PM45515 Phòng mượn Sách giáo trình 4
5 PM45516 Phòng mượn Sách giáo trình 5
6 PM45517 Phòng mượn Sách giáo trình 6
7 PM45518 Phòng mượn Sách giáo trình 7
8 PM45519 Phòng mượn Sách giáo trình 8
9 PM45520 Phòng mượn Sách giáo trình 9
10 PM45521 Phòng mượn Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào