Sách giáo trình
346
Giáo trình luật thương mại Việt Nam :
DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Giáo trình luật thương mại Việt Nam : tập 1 (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / PGS.TS Nguyễn Viết Tý, TS Nguyễn Thị Dung
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 500 tr ; 21cm
Tóm tắt Giáo trình luật thương mại VN gồm 2 tập với 23 chương được kết cấu theo 5 phần lớn: 1- Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại VN; 2- Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; 3 Quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể và phát triển doanh nghiệp HTX; 4- Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại ; 5- giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
Từ khóa tự do pháp luật thương mại
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị vân Anh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bảo Ánh
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45502-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013897
0022
004FA9FD119-B433-4494-AD21-8836D86484CC
005201903290919
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329091809|bphuongpt|y20190329090648|zphuongpt
082 |a346
100 |aNguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung
245 |aGiáo trình luật thương mại Việt Nam : |btập 1 (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) / |cPGS.TS Nguyễn Viết Tý, TS Nguyễn Thị Dung
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2018
300 |a500 tr ; |c21cm
520 |aGiáo trình luật thương mại VN gồm 2 tập với 23 chương được kết cấu theo 5 phần lớn: 1- Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại VN; 2- Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; 3 Quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể và phát triển doanh nghiệp HTX; 4- Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại ; 5- giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
653|apháp luật thương mại
700 |aBùi Ngọc Cường
700 |aNguyễn Thị vân Anh
700 |aTrần Thị Bảo Ánh
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45502-11
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45502 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 1
2 PM45503 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 2
3 PM45504 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 3
4 PM45505 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 4
5 PM45506 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 5
6 PM45507 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 6
7 PM45508 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 7
8 PM45509 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 8
9 PM45510 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 9
10 PM45511 Phòng mượn 346 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào