Sách giáo trình
345
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam /
DDC 345
Tác giả CN Hoàng Thị Minh Sơn (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn
Thông tin xuất bản H:. : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 561 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: phần 1...; phần 2- Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự
Từ khóa tự do giáo trình luật tố tụng hình sự việt nam
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45492-501
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013896
0022
0045B783F3A-15FD-4833-AF93-C6943E7B17BF
005201903271132
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190327113142|bphuongpt|y20190327113008|zphuongpt
082 |a345
100 |aHoàng Thị Minh Sơn (chủ biên)
245 |aGiáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / |cPGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn
260 |aH:. : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a561 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: phần 1...; phần 2- Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự
653|agiáo trình luật tố tụng hình sự việt nam
852 |aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45492-501
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45492 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 1
2 PM45493 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 2
3 PM45494 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 3
4 PM45495 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 4
5 PM45496 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 5
6 PM45497 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 6
7 PM45498 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 7
8 PM45499 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 8
9 PM45500 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 9
10 PM45501 Phòng mượn 345 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào