Sách giáo trình
341
Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế /
DDC 341
Tác giả CN Nguyễn Bá Bình
Nhan đề Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế / TS. Nguyễn Bá Bình
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 419 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; 2- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO; 3- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết quyết tranh chấp của EU; Asean và nafita; 4- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các chế riêng biệt; 5- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư; 6- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia; 7- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc tế; 8- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng và hòa giải; 9- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể; 10 - các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Từ khóa tự do thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hùng Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Thằng
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45482-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013895
0022
004EE128663-9ABD-4208-B9F3-0234E0884B9E
005201903271120
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190327111917|bphuongpt|y20190327111714|zphuongpt
082 |a341
100 |aNguyễn Bá Bình
245 |aGiáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế / |cTS. Nguyễn Bá Bình
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2017
300 |a419 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 10 chương: 1- khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; 2- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO; 3- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết quyết tranh chấp của EU; Asean và nafita; 4- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các chế riêng biệt; 5- Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư; 6- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia; 7- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc tế; 8- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng và hòa giải; 9- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể; 10 - các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
653|athương mại quốc tế
700 |aNguyễn Thanh Tâm
700 |aNguyễn Minh Hằng
700 |aNguyễn Hùng Cường
700 |aNguyễn Thị Thu Hiền
700 |aNguyễn Đăng Thằng
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45482-91
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45482 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 1
2 PM45483 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 2
3 PM45484 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 3
4 PM45485 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 4
5 PM45486 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 5
6 PM45487 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 6
7 PM45488 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 7
8 PM45489 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 8
9 PM45490 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 9
10 PM45491 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào