Sách giáo trình
341
Giáo trình tư pháp quốc tế /
DDC 341
Tác giả CN Trần Minh Ngọc
Nhan đề Giáo trình tư pháp quốc tế / TS. Trần Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 582 tr ; 21 cm
Tóm tắt Nội dung 13 chương: 1- Tổng quan về tư pháp quốc tế; 2- Xung đột pháp luật; 3- Chủ thể của tư pháp quốc tế; ;4 - tố tụng dân sự quốc tế; 5-Trọng tài quốc tế; 6- Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế; 7- Thừa kế trong tư pháp quốc tế; 8- Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tế; 9- Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; 10- hợp đồng trong tư pháp quốc tế; 11- bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế; 12- hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế; 13- lao động trong tư pháp quốc
Từ khóa tự do tư pháp quốc tế
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45472-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013894
0022
0043C76F2BA-6AEC-400E-AC7E-DD1C84501D73
005201903271106
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190327110524|bphuongpt|y20190327110442|zphuongpt
082 |a341
100 |aTrần Minh Ngọc
245 |aGiáo trình tư pháp quốc tế / |cTS. Trần Minh Ngọc
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2017
300 |a582 tr ; |c21 cm
520 |aNội dung 13 chương: 1- Tổng quan về tư pháp quốc tế; 2- Xung đột pháp luật; 3- Chủ thể của tư pháp quốc tế; ;4 - tố tụng dân sự quốc tế; 5-Trọng tài quốc tế; 6- Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế; 7- Thừa kế trong tư pháp quốc tế; 8- Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tế; 9- Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; 10- hợp đồng trong tư pháp quốc tế; 11- bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế; 12- hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế; 13- lao động trong tư pháp quốc
653|atư pháp quốc tế
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45472-81
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45472 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 1
2 PM45473 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 2
3 PM45474 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 3 Hạn trả:01-04-2020
4 PM45475 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 4
5 PM45476 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 5
6 PM45477 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 6
7 PM45478 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 7
8 PM45479 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 8
9 PM45480 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 9
10 PM45481 Phòng mượn 341 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào