Sách giáo trình
342
Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng :
DDC 342
Tác giả CN Đoàn Thị Tố Uyên (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng : (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) / TS. Đoàn Thị Tố Uyên
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 246tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: phần 1- Khái quát về văn bản hành chính thông dụng; phần 2- Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
Từ khóa tự do kỹ năng soạn thảo văn bản
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vượng
Tác giả(bs) CN Cao Kim Oanh
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45462-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013893
0022
0042ADA5357-5D6C-47A7-A4B2-C039CD987E3A
005201903271048
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190327104720|bphuongpt|y20190327104623|zphuongpt
082 |a342
100 |aĐoàn Thị Tố Uyên (chủ biên)
245 |aGiáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng : |b(tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung) / |cTS. Đoàn Thị Tố Uyên
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2018
300 |a246tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần chính: phần 1- Khái quát về văn bản hành chính thông dụng; phần 2- Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
653|akỹ năng soạn thảo văn bản
700 |aTrần Thị Vượng
700 |aCao Kim Oanh
852|aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45462-71
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45462 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 1
2 PM45463 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 2
3 PM45464 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 3
4 PM45465 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 4
5 PM45466 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 5
6 PM45467 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 6
7 PM45468 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 7
8 PM45469 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 8
9 PM45470 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 9
10 PM45471 Phòng mượn 342 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào