Sách giáo trình
340
Giáo trình xã hội học pháp luật /
DDC 340
Tác giả CN Ngọ Văn Nhân
Nhan đề Giáo trình xã hội học pháp luật / TS. Ngọ Văn Nhân
Thông tin xuất bản H:. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 390 tr ; 21cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: 1- Nhập môn xã hội học pháp luật; 2- Phương pháp điều tra xã hội học pháp luật; 3- Mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu xã hội; Mối quan hệ giữa pháp luật và chuẩn mực xã hội; 5- Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật; 6-Các khá cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật; 7- sai lệch chuẩn mực pháp luật
Địa chỉ HVTPPhòng mượn(10): PM45452-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013892
0022
004408857B4-6035-4EFB-89AE-0E1E096A3C25
005201904181444
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190418144342|bphuongpt|y20190327103809|zphuongpt
082 |a340
100 |aNgọ Văn Nhân
245 |aGiáo trình xã hội học pháp luật / |cTS. Ngọ Văn Nhân
260 |aH:. : |bTư pháp, |c2018
300 |a390 tr ; |c21cm
520 |aNội dung cuốn sách gồm 7 chương: 1- Nhập môn xã hội học pháp luật; 2- Phương pháp điều tra xã hội học pháp luật; 3- Mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu xã hội; Mối quan hệ giữa pháp luật và chuẩn mực xã hội; 5- Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật; 6-Các khá cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật; 7- sai lệch chuẩn mực pháp luật
852 |aHVTP|bPhòng mượn|j(10): PM45452-61
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM45452 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 1
2 PM45453 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 2
3 PM45454 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 3
4 PM45455 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 4
5 PM45456 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 5
6 PM45457 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 6
7 PM45458 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 7
8 PM45459 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 8
9 PM45460 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 9
10 PM45461 Phòng mượn 340 Sách giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào