Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
347
Hồ sơ tình huống: Kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp :
DDC 347
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp : LS.TV-15/B9-TH
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 14 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 10 loại giấy tờ pháp lý như sau: Hợp đồng mua bán bột mỳ số 03/01/HĐ 2018; Hợp đồng mua bán bột mỳ số 03/01/HĐ 2017; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ủy quyền; Xác nhận công nợ, Thông báo của công ty hòa Bình;...
Từ khóa tự do tư vấn kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013891
00235
00439DF3669-09B5-4387-9E37-8CFEF1EA9E28
005201903050849
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190305084824|bphuongpt|y20190305084740|zphuongpt
082 |a347
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp : |bLS.TV-15/B9-TH
260 |c2018
300 |a14 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 10 loại giấy tờ pháp lý như sau: Hợp đồng mua bán bột mỳ số 03/01/HĐ 2018; Hợp đồng mua bán bột mỳ số 03/01/HĐ 2017; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ủy quyền; Xác nhận công nợ, Thông báo của công ty hòa Bình;...
653|atư vấn kỹ năng thương lượng giải quyết tranh chấp
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào