Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
347
hồ sơ tình huống: tư vấn thành lập doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp :
DDC 347
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề hồ sơ tình huống: tư vấn thành lập doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp : LS.TV-13/B7-TH1,2
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 18 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm 4 loại giấy tờ pháp lý sau: Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa công tu CP Dược phẩm Hà Tây và ông Nguyễn Xuân T, Dự thảo hợp đồng thuê nhà, Dự thảo quyết định cử người đại diện, Thông tin chứng minh nhân dân
Từ khóa tự do tư vấn thành lập doanh nghiệp
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013889
00235
004A830D7F5-6517-4FE2-8CAD-26824F057B93
005201903050832
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190305083113|bphuongpt|y20190305083028|zphuongpt
082 |a347
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |ahồ sơ tình huống: tư vấn thành lập doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp : |bLS.TV-13/B7-TH1,2
260 |c2018
300 |a18 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm 4 loại giấy tờ pháp lý sau: Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa công tu CP Dược phẩm Hà Tây và ông Nguyễn Xuân T, Dự thảo hợp đồng thuê nhà, Dự thảo quyết định cử người đại diện, Thông tin chứng minh nhân dân
653|atư vấn thành lập doanh nghiệp
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào