Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống; Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết, LS.HC12/DA1
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống; Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết, LS.HC12/DA1
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 50 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý đơn khởi kiện, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, Biên bản vi phạm hành chính...
Từ khóa tự do người khởi kiện
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013888
00235
0049E180C9C-E357-4117-85DD-878BE2E112B9
005201903050826
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190305082548|bphuongpt|c20190305082504|dphuongpt|y20190305082328|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống; Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Tuyết, LS.HC12/DA1
260 |c2014
300 |a50 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý đơn khởi kiện, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thể thao, du lịch, Biên bản vi phạm hành chính...
653|angười khởi kiện
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào