Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống Luật và nghề luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật và nghề luật sư : LS&NLS:04
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 37 tr ; 30 cm
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013887
00235
004E7D42F5D-C5FC-4677-B64F-2F596CDD5DE1
005201903011028
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190301102712|bphuongpt|y20190301102152|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật và nghề luật sư : |bLS&NLS:04
260 |c2014
300 |a37 tr ; |c30 cm
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào