Sổ tay
340
Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề Luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề Luật sư : LS&NLS: 04
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 37 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ tình huống gồm các giấy tờ pháp lý: gồm Cv cv số 164 của cơ quan cảnh sát điều tra, Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý ; Giấy khai sinh...
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013886
0027
0043240E6B1-4F00-4AE9-96BA-8998E94FEF53
005201903011013
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20190301101208|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật sư và nghề Luật sư : |bLS&NLS: 04
260 |c2014
300 |a37 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ tình huống gồm các giấy tờ pháp lý: gồm Cv cv số 164 của cơ quan cảnh sát điều tra, Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý ; Giấy khai sinh...
852 |aThư viện HVTP

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào