Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS: 07
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 25 tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm cac laoị giấy tờ pháp lý Kết quả nghiên cứu tài liệu của bên khiếu nại tố cáo và bên bị khiếu nại, tố cáo; Đánh giá các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ có đủ để làm căn cứ giải quyết vụ việc không? tại sao; nếu như việc đúng như đơn khiếu nại, tố cáo thì luật sư có vi phạm quy định pháp luật về luật sư, quy tắc đạo đức luật sư không?
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013885
00235
004963817EC-F444-4D74-9636-30E58AEE1060
005201903010914
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190301091324|bphuongpt|y20190301091231|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS: 07
260 |c2014
300 |a25 tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm cac laoị giấy tờ pháp lý Kết quả nghiên cứu tài liệu của bên khiếu nại tố cáo và bên bị khiếu nại, tố cáo; Đánh giá các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ có đủ để làm căn cứ giải quyết vụ việc không? tại sao; nếu như việc đúng như đơn khiếu nại, tố cáo thì luật sư có vi phạm quy định pháp luật về luật sư, quy tắc đạo đức luật sư không?
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào