DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS:06
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 28tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ thủ tục pháp lý như Hợp đồng kinh tế, Giấy đăng chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;Biên bản họp xử lý..Biên bản thống nhất...
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013884
002351
004B0BCA99F-A3BE-418B-A7D5-1DF7209560CB
005202204020943
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20220402094330|bphuongpt|c20220402093917|dphuongpt|y20190301090525|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aLuật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS:06
260 |c2014
300 |a28tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ thủ tục pháp lý như Hợp đồng kinh tế, Giấy đăng chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;Biên bản họp xử lý..Biên bản thống nhất...
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào