Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS: 05
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 46 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý Thỏa thuận thành lập công ty, Đơn xin việc, nghỉ việc, Dự thảo kế giải thể công tu ty...
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013883
00235
004B1F12E1C-4479-43C0-9FE8-430ADC149D79
005201903010900
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190301085905|bphuongpt|y20190301085818|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS: 05
260 |c2014
300 |a46 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý Thỏa thuận thành lập công ty, Đơn xin việc, nghỉ việc, Dự thảo kế giải thể công tu ty...
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào