DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS: 03
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 31tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý sau: cong văn của VKSND huyên H gửi chủ nhiệm đoàn luất sư; Báo cáo; Bảo lưu ý kiến; Công văn số 05/CV-VPLS ...
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013881
002351
0049DE7D509-99A5-449E-BD79-B8542143B1CC
005202204020849
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20220402084952|bphuongpt|c20220402084520|dphuongpt|y20190228091815|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |a Luật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS: 03
260 |c2014
300 |a31tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý sau: cong văn của VKSND huyên H gửi chủ nhiệm đoàn luất sư; Báo cáo; Bảo lưu ý kiến; Công văn số 05/CV-VPLS ...
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào