Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS: 02
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 34tr ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý như Đơn khiếu nại, Hợp đồng dịch vụ khoán việc; Giấy biên nhận, Biên bản chấm dứt hợp đồng; Giấy cam kết; Biên bản làm việc; Biên chứng kiến; Đơn đề nghị Giấy mời,. ..
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013880
00235
00444F01681-6F38-4406-9AB8-E0B0DA67AA60
005201902280915
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190228091416|bphuongpt|y20190228091342|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS: 02
260 |c2014
300 |a34tr ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý như Đơn khiếu nại, Hợp đồng dịch vụ khoán việc; Giấy biên nhận, Biên bản chấm dứt hợp đồng; Giấy cam kết; Biên bản làm việc; Biên chứng kiến; Đơn đề nghị Giấy mời,. ..
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào