Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư :
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : LS&NLS:01
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 59 tr ; 30cm
Tóm tắt Hồ sơ gồm các loại giấy tờ thủ tục pháp lý sau: Công văn của Cơ quan cảnh sát gửi Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư; Biên bản làm việc với Luật sư A;, Biên bản ghi lời khai; Báo cáo giải trình; Thông báo của VP luật sư A; Báo cáo giải trình hội nghị tư vấn pháp luật...
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013879
00235
00470EE6C02-BE55-4372-B349-63B111725B9A
005201902280907
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190228090655|bphuongpt|y20190228090448|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống Luật sư và nghề luật sư : |bLS&NLS:01
260 |c2014
300 |b59 tr ; |c30cm
520 |aHồ sơ gồm các loại giấy tờ thủ tục pháp lý sau: Công văn của Cơ quan cảnh sát gửi Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư; Biên bản làm việc với Luật sư A;, Biên bản ghi lời khai; Báo cáo giải trình; Thông báo của VP luật sư A; Báo cáo giải trình hội nghị tư vấn pháp luật...
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào