Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
340
Hồ sơ tình huống: Luật sư và nghề Luật sư: LS&NLS08
DDC 340
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Luật sư và nghề Luật sư: LS&NLS08
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 24 cm ; 30cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ: gồm 4 nội dung chính: Kết quả nc của bên khiếu nại tố cáo; Đánh giá các tài liệu, chứng cứ...xác định thẩm quyền giải quyết
Từ khóa tự do luật sư và nghề luật sư
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013878
00235
004861C8590-E5ED-4C84-B4D6-F2675272E36C
005201902271525
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190227152459|bphuongpt|c20190227152420|dphuongpt|y20190227152158|zphuongpt
082 |a340
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Luật sư và nghề Luật sư: LS&NLS08
260 |c2014
300 |a24 cm ; |c30cm
520 |aNội dung hồ sơ: gồm 4 nội dung chính: Kết quả nc của bên khiếu nại tố cáo; Đánh giá các tài liệu, chứng cứ...xác định thẩm quyền giải quyết
653|aluật sư và nghề luật sư
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào