Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế, LS.HC:09 /B3-TH3 :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế, LS.HC:09 /B3-TH3 : Người khởi kiện: doanh nghiệp Thúy Hiền; Người bị kiện: chi cục trưởng chi cục thuế thành phố B
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 114 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ tình huống gồm có 39 các loại giấy tờ pháp lý như sau: Đơn khởi kiện, Biên bản xử phạt, giấy ủy quyền, Quyết định...
Từ khóa tự do khiếu kiện quyết định xử phạt
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013877
00235
004CAFC0362-D44E-440C-8CE5-B4C9A41F7255
005201902271001
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190227100024|bphuongpt|y20190227095906|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt và truy thu thuế, LS.HC:09 /B3-TH3 : |bNgười khởi kiện: doanh nghiệp Thúy Hiền; Người bị kiện: chi cục trưởng chi cục thuế thành phố B
260 |c2018
300 |a114 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ tình huống gồm có 39 các loại giấy tờ pháp lý như sau: Đơn khởi kiện, Biên bản xử phạt, giấy ủy quyền, Quyết định...
653|akhiếu kiện quyết định xử phạt
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào