Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, LS.HC: 07/3,5 :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, LS.HC: 07/3,5 : Người bị kiện: Bà Hoàng Thị Nhường; Người bị kiện: Chủ tịch UBND thành phố X
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 94 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý: gồm Đơn khời kiệnĐơn tự khai, Quyết định, Biên bản vi phạm hành chính, Đề xuất xử lý vi phạm...
Từ khóa tự do khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013875
00235
0046B7BB86F-6E16-43FF-B3D9-4398B9904730
005201902270857
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190227085613|bphuongpt|y20190227085506|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, LS.HC: 07/3,5 : |bNgười bị kiện: Bà Hoàng Thị Nhường; Người bị kiện: Chủ tịch UBND thành phố X
260 |c2015
300 |a94 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý: gồm Đơn khời kiệnĐơn tự khai, Quyết định, Biên bản vi phạm hành chính, Đề xuất xử lý vi phạm...
653|akhiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào