Hồ sơ tình huốngHồ sơ luật sư
342
Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện hành vi hành chính: LS.HC-05/2 :
DDC 342
Tác giả CN Học viện Tư pháp
Nhan đề Hồ sơ tình huống: Khiếu kiện hành vi hành chính: LS.HC-05/2 : Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn Trung; Người bị kiện: Đoàn Luật sư thành phố H
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 14 tr ; 30 cm
Tóm tắt Nội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý gồm: Đơn khởi kiện, Biên nhận của Tòa án nhân dân thành phố H, Đơn bổ túc về đơn khởi kiện vụ án hành; Quyết định về việc giải quyết khiếu nại; Giấy đăng ký tập sự hành nghề Luật sư...
Từ khóa tự do khiếu kiện hành vi hành chính
Địa chỉ Thư viện HVTP
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013874
00235
004C475A2BE-C9FC-4E62-884B-6E8898FCB807
005201902270848
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190227084708|bphuongpt|y20190227084613|zphuongpt
082 |a342
100 |aHọc viện Tư pháp
245 |aHồ sơ tình huống: Khiếu kiện hành vi hành chính: LS.HC-05/2 : |bNgười khởi kiện: Ông Nguyễn Văn Trung; Người bị kiện: Đoàn Luật sư thành phố H
260 |c2014
300 |a14 tr ; |c30 cm
520 |aNội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ pháp lý gồm: Đơn khởi kiện, Biên nhận của Tòa án nhân dân thành phố H, Đơn bổ túc về đơn khởi kiện vụ án hành; Quyết định về việc giải quyết khiếu nại; Giấy đăng ký tập sự hành nghề Luật sư...
653|akhiếu kiện hành vi hành chính
852 |aThư viện HVTP
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào